Přednášející

prof. Heinz Deuser (1944), autor metody                                                                      Německo, Institut für Haptische Gestaltbildung                                                                             www.tonfeld.de                                                                                                              Vystudoval germanistiku, pedagogiku a psychologii. Spolupráce s terapeutickým centrem Todtmoos-Rütte (vedení: Graf Dürckheim a M. Hippius) a otevřenost novým impulzům panující v západní Evropě v 70. letech tu nabízely rámec pro celou řadu kreativních idejí, proto Deuserovo experimentování s hmatem (hmatová cvičení s mušlí) mohlo vyústit     v koncept Práce v hliněném poli®. V roce 1972 začal s prvními individuálními pracemi za použití „hliněného pole“. Tuto metodu dále diferencoval a rozvíjel na základě zúčastněného pozorování, intenzivních studií a rešerší. V roce 1984 založil v Kolíně nad Rýnem první Institut für haptische Gestaltbildung, kde začal zprostředkovávat Práci v hliněném poli® v rámci vzdělávacích kurzů. V letech 1989–2005 vyučoval metodu jako profesor na Hochschule für Kunsttherapie v Nürtingenu. Od roku 1993 nabízí na půdě Institut für Haptische Gestaltbildung v Hinterzartenu vzdělávací kurzy, supervize a individuální sezení. V roce 2018 vydal knihu Arbeit am Tonfeld. Der haptische Weg zu uns selbst, shrnující veškeré dosavadní poznatky o Práci v hliněném poli®.
 


Cornelia Elbrecht BA. MA. (Art Ed), AThR. SEP.,                                                                     Austrálie, autorka knihy “Trauma Healing at the Clay Field”                                                                 Institut for Sensorimotor Art Therapy                                                                                                    www.sensorimotorarttherapy.com                                                                                                           Cornelia má za sebou více než 40 let praxe jako arteterapeutka. Je také Somatic Experiencing terapeutkou (SEP). Vystudovala Arteterapii v Německu, absolvovala terapeutický výcviky v jungiánské, Gestalt a bioenergetické a bodywork terapii. Založila a vede Institut senzomotorické arteterapie. Je profesionální členkou ANZACATA (Australian, New Zealand and Asian Creative Arts Therapy Association) a IEATA (International Expressive Art Therapies Association).                 Pracuje a vyučuje v Austrálii v Apollo Bay a Melbourne.                                                                                                            

Výběr z publikací

  • 2015 Elbrecht, Cornelia, Antcliff, Liz; Being in Touch: Healing Developmental and Attachment Trauma at the Clay Field. Children Australia, 40pp 209 – 220 doi; 10.1017/cha.2015.30. Volume 40 – Issue 03. Interpreting neuroscience, creating evidence – a collection of Australian based Trauma informed Research and Practice – Sept 15. http://journals.cambridge.org/abstract_s1035077215000309
  • 2015 Elbrecht, Cornelia. The Clay Field and Developmental Trauma. In: Malchiodi, Cathy Ed., Creative Interventions with Traumatized Children. Guilford Press, Pennsylvania.
  •  2014 Elbrecht, Cornelia, Antcliff Liz; Being Touched through touch: Trauma treatment through haptic perception at the Clay Field: A sensorimotor art therapy. INSCAPE, International Journal of Art Therapy, 2014 http://dx.doi.org/10.1080/1745482.2014.880932 Routledge.
  •  2012 Elbrecht, Cornelia. Trauma Healing at the Clay Field, a sensorimotor approach to art therapy; Jessica Kingsley Publishers, London/Philadelphia.
  •  2011 Elbrecht, Cornelia; Deuser, Heinz: Work at the Clay Field. Set of 7 DVDs.

 
Ina Schott                                                                                                                Německo
Terapeutka pracující s dětmi, teenagery i dospělými. Studovala pedagogiku, německý jazyk a literaturu, filozofii a výtvarná umění. Režisérka v divadle v Německu i zahraničí. Pedagožka v "progress schools" (progresivní školy). Vyučuje budoucí učitele. Zajímá ji jaké povzbuzení potřebují autentická gesta, aby se dítě mohlo zdravě vyvíjet.Katharina Kramer                                                                                                Německo

Terapeutka pracující s dětmi, teenagery i dospělými. Absolvovala studia architektury a jako architektka i pracovala. Absolvovala více školení v koučinku, poradenství a arteterapii. Specializuje se na práci s lidmi, kteří se ocitli v tíživé situaci. Konzultuje s učiteli, začínajícími i zkušenými.


Mgr. Petra Součková
Praha
www.hlinenepole.cz 
                                                                        ;                       Absolventka FF UK, oboru hudební věda, systematického výcviku v Gestalt terapii a postgraduálního výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty (IVGT Praha), vystudovala metodu Práce v hliněném poli® u jejího autora H. Deusera (Institut für Haptische Gestaltbildung, Berlín). Od roku 2000 pracuje jako knižní redaktorka v nakladatelstvích Bärenreiter, Paseka, Malvern, Akademie věd ČR a jiných a od roku 2011 jako terapeutka ve FMŠ se speciální péčí Arabská, Praha 6, zároveň v Praze provozuje soukromou terapeutickou praxi pro děti i dospělé. V posledních letech organizovala a spolu s prof. H. Deuserem vedla první běh výcviku Práce v hliněném poli® a nyní působí také jako supervizor v této metodě.


Mgr. Anna Víšková

Mgr. Barbora Richtrová