MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM 


 PRÁCE V HLINĚNÉM POLI®


6.–7. 7. 2019 

STARÉ PURKRABSTVÍ, PRAHA-VYŠEHRAD

POŘÁDAJÍ: ANNA VÍŠKOVÁ A PETRA SOUČKOVÁ,
POD ZÁŠTITOU AUTORA METODY HEINZE DEUSERA 

 Odborné garance: Česká arteterapeutická asociace


Mgr. Alena Vávrová
INDEPT – INstitut DĚtského Poradenství a Terapie


doc. PhDr. & Mgr. Petra Potmě-šilová, Ph.D., CMTF UPOL