INTERNATIONAL SYMPOZIUM 


 PRÁCE V HLINĚNÉM POLI®


6.–7. 7. 2019 

STARÉ PURKRABSTVÍ, PRAGUE VYŠEHRAD

POŘÁDAJÍ: ANNA VÍŠKOVÁ A PETRA SOUČKOVÁ,
POD ZÁŠTITOU AUTORA METODY HEINZE DEUSERA 


 


Odborná garance:

Česká arteterapeutická asociaceSympozium podpořil Nadační fond Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Alena Vávrová
INDEPT – INstitut DĚtského Poradenství a Terapie
doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. – CMTF Univerzita Palackého v Olomouci