MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM 


 PRÁCE V HLINĚNÉM POLI®


6.–7. 7. 2019 

STARÉ PURKRABSTVÍ, PRAHA-VYŠEHRAD

POŘÁDAJÍ: ANNA VÍŠKOVÁ A PETRA SOUČKOVÁ,
POD ZÁŠTITOU AUTORA METODY HEINZE DEUSERA 

 Odborné garance: 


Česká arteterapeutická asociace

Mgr. Alena Vávrová
INDEPT – INstitut DĚtského Poradenství a Terapiedoc. PhDr. & Mgr. 
Petra Potměšilová, Ph.D. 
CMTF Univerzita Palackého      v Olomouci